Thiết kế web - LH:0907.116.123

Google tiếp tục cá nhân hóa các kết quả tìm kiếm, vì thế các dữ liệu bạn nhìn thấy trong các báo cáo xếp hạng có thể không giống như những gì bạn nghĩ.

Google tiếp tục cá nhân hóa các kết quả tìm kiếm, vì thế các dữ liệu bạn nhìn thấy trong các báo cáo xếp hạng có thể không giống như những gì bạn nghĩ. Bản báo cáo chỉ có thể chỉ ra cho bạn thấy thứ hạng xếp hoại sẽ như thế nào nếu ẩn chức năng tìm kiếm cá nhân trên Google search. Còn hầu hết các khách hàng của bạn thấy rằng việc xếp hạng được quy định theo hành vị của họ, nghĩa là một trang web xếp hạng 3, hoặc 25… phụ thuộc vào hoạt động của một người dung cụ thể. SEO

 

Đây là một trong những nơi quan trọng nhất để đặt từ khóa và bạn phải từ  có từ khóa cần Seo trong thẻ này. Bởi vì những gì được viết bên trong thẻ sẽ hiện thị trên kết quả tìm kiếm của google. Thẻ tiêu để cần phải ngắn (Tối đa 6-7 là hiệu quả) và từ khóa seo của bạn cần phải gần đầu dòng.

 

Page 7 of 7

0907.116.123