Thiết kế web - LH:0907.116.123

SEO Top google P1

HƯỚNG DẪN TỐI ƯU NÂNG CODE TEXT RATIO

Code text ratio rất quan trọng đến yếu tố xếp hạng khi SEO trang web của bạn. Nó được định nghĩa như là tỷ lệ phần trăm của văn bản thực tế trong các trang web. Trong nội bộ một trang web có rất nhiều yếu tố HTML và văn bản. Mã cao giá trị tỷ lệ văn bản có thể cải thiện thứ hạng trang Google tốt. Nó còn được gọi là tỷ lệ văn bản trang.
Mục đích chính công cụ tìm kiếm Google là cung cấp kết quả tìm kiếm phù hợp nhất với người xem trực tuyến. Nhện Google tính toán sự liên quan của một trang web bằng cách mã tỷ lệ văn bản. Tương tự một trang web về Thiết kế web cũng cần bố trí tỷ lệ văn bản từ khóa thiết kế web sao cho phù hợp trên một trang văn bản
Tuy nhiên, các yếu tố HTML thấp không  thu hút người xem trực tuyến. JavaScript, công cụ có rất nhiều các mã bên trong.
Các công cụ tìm kiếm Google luôn luôn cho phép ưu tiên chính với nội dung chất lượng, nhưng không phải là số lượng của văn bản.

 

Code text ratio - xếp hạng Google Page

Tỷ lệ được đo bằng byte. Cho ví dụ mã tỷ lệ văn bản là gì?
Ví dụ như các trang web có chứa 1000 byte kích thước.
Các thẻ HTML tổng kích thước là 700 byte.
Kích thước văn bản là 300 byte.
Mã để giá trị tỷ lệ văn bản = Kích thước Text / Kích thước trang Web – Size = 300/1000 * 100 = 30%.
Tỷ lệ khoảng 50% là rất khuyến khích giá trị. Tỷ lệ là hơn 70 có thể đại diện cho nội dung thư rác.
Không phải tất cả công cụ tìm kiếm bằng cách sử dụng tỷ lệ này, nhưng hầu hết các công cụ tìm kiếm theo nội bộ. Các công cụ SEOchat và SEOmoz giúp để tính toán Mã để giá trị văn bản.
Lời khuyên cho Mã cao giá trị tỷ lệ văn bản:
 • Duy trì mật độ từ khóa lành mạnh (2-4) và gần từ khóa.
 • Từ trang web Tối ưu hóa từ 400 đến 2.500 từ, nhưng 1000 từ đang rất khuyến khích.
 • Gửi Sơ đồ trang XML trong các công cụ quản trị trang web của Google.
 • Luôn đặt CSS bên ngoài và các tập tin JavaScript. Nếu có thể kết hợp CSS và các tập tin JavaScript.
 • Loại bỏ các thẻ không sử dụng, mã số và bổ sung. Trung bình các hình ảnh, video và các tập tin phương tiện truyền thông khác.
 • Loại bỏ hoặc sửa đổi các phần tử HTML bên trong bằng cách sử dụng xác nhận W3.
 • Không sử dụng các công cụ moo, JavaScript, Ajax và các ứng dụng web flash.
 • Đặt một vài liên kết bên trong follow và số liên kết bên ngoài không follow.
 • Hãy nhớ, các liên kết tối đa trên mỗi trang là 100 bao gồm liên kết nội bộ và bên ngoài.
 • Google bỏ qua các trang web đã có hơn 100 KB. Phải tối ưu hóa kích thước hình ảnh và giảm kích thước trang tối đa.
 • Hạn chế tối đa việc chuyển hướng HTTP và kết hợp hình ảnh sử dụng các mã CSS. Nén các tập tin JavaScript bằng cách cầm để tăng tốc độ trang là tốt.

Những thẻ meta cần thiết trong SEO

 

Thẻ <meta> trong HTML là rất nhiều, lên google tìm và đọc về chúng cũng khá đơn giản, nhưng những thẻ <meta> nào cần thiết trong SEO thì ít người nói đến. Với kinh nghiệm của mình tôi sẽ đưa ra các thẻ <meta> cần thiết nhất trong SEO khi thiết kế web dưới đây.

 

1. Meta Title:

<title>tiêu đề</title>

Meta Title là thẻ tiêu đề website, một thẻ chắc chắn không thể thiếu trong công đoạn tối ưu onpage HTML, tiêu đề này sẽ được hiển thị khi tìm kiếm trên Google.

Thẻ Meta Title khi tìm kiếm trên Google nó chỉ hiển thị 65-70 ký tự, trong trường hợp title của bạn >70 ký tự thì cũng không nên cut (…) tiêu đề đó. Chúng ta có thể chấp nhận độ dài 65-100 ký tự để hiển thị đầy đủ tiêu đề có ý nghĩa.

2. Meta Description:

<meta name=”description” content=”mô tả” />

Meta Description là thẻ mô tả tóm tắt nội dung của website,  nội dung mô tả này được google hiển thị khi tìm kiếm là khoảng 160 ký tự, nhưng bạn cũng không nên cut (…) mô tả nếu nó dài hơn 160 ký tự. Chúng ta có thể chấp nhận độ dài trong khoảng 160-250 ký tự để hiển thị đầy đủ mô tả.

3. Meta Keywords:

<meta name=”keywords” content=”từ khóa” />

 Meta Keywords là thẻ mô tả từ khóa của website, các bộ máy tìm kiếm cũng không đánh giá cao thẻ này vì một lý do thời gian trước các SEO mũ đen đã lạm dụng thẻ này quá. Nhưng bạn vẫn nên có thẻ này, dù sao cũng tường minh và sau này sẽ cần thiết.

4. Meta Robots:

<meta name=”robots” content=”noodp,index,follow” />

Meta Robots là thẻ khai báo cho bộ máy tìm kiếm nhìn nhận về website của bạn. Dưới đây là các giá trị khai báo:

all

Bọ tìm kiếm đánh chỉ số tất cả (ngầm định).
none
Bọ tìm kiếm không đánh chỉ số gì hết.
index
Đánh chỉ số trang Web.
noindex
Không đánh chỉ số trang, nhưng vẫn truy vấn đường dẫn URL.
follow
Bọ tìm kiếm sẽ đọc liên kết siêu văn bản trong trang và truy vấn, xử lý sau đó.
nofollow
Bọ tìm kiếm không phân tích liên kết trong trang.
noarchive
Không cho máy tìm kiếm lưu vào bộ nhó bản sao trang Web.
nocache
Chức năng như thẻ noarchive nhưng chỉ áp dụng cho MSN/Live.
nosnippet
Không cho bọ tìm kiếm hiển thị miêu tả sinppet của trang trong kết quả tìm kiếm và không cho phép chúng hiển thị trong bộ nhớ (cache hay caching).
noodp
Ngăn máy tìm kiếm khỏi việc tạo các miêu tả description từ các thư mục danh bạ Web DMOZ như là một phần của snippet trong trang kết quả tìm kiếm.
noydir
Ngăn Yahoo khỏi việc trích miêu tả trong danh bạ Web Yahoo! diectory để tạo các phần miêu tả trong kết quả tìm kiếm. Giá trị noydir chỉ áp dụng với Yahoo và không có công cụ tìm kiếm nào khác sử dụng danh bạn Web của Yahoo bởi thế giá trị này không được hỗ trợ cho máy tìm kiếm khác..
 
meta-robots-bo-may-tim-kiem-ho-tro

5. Meta Revisit After:

<meta name=’revisit-after’ content=’1 days’ />

Meta Revisit After là thẻ khai báo cho bộ máy tìm kiếm thời gian ghé thăm lại website của bạn.

6. Meta Content Language:

<meta http-equiv=”content-language” content=”vi” />

Meta Content Language là thẻ khai báo ngôn ngữ của website bạn, thẻ này rất cần thiết để bộ máy tìm kiếm biết được ngôn ngữ và hướng người dùng vào website của bạn.

7. Meta Content Type:

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />

Meta Content Type là t hẻ mô tả để khai báo mã hiển thị ngôn ngữ cho website.

8. Link Favicon:

<link href=”favicon.ico” rel=”shortcut icon” type=”image/x-icon” />

Link  Favicon là thẻ hiển thị icon của website trên trình duyệt, thẻ này cũng khá cần thiết trong SEO.

Kết luận: Sau khi đi qua tìm hiểu các thẻ trên, tổng kết lại website của bên nên có những thẻ sau để các bộ máy tìm kiếm hiểu và index nhanh nhất.

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />

<link href=”favicon.ico” rel=”shortcut icon” type=”image/x-icon” />
<meta http-equiv=”content-language” content=”vi” />
<title>tiêu đề/title>
<meta name=”description” content=”mô tả” />
<meta name=”keywords” content=”từ khóa” />
<meta name=”robots” content=”noodp,index,follow” />
<meta name=’revisit-after’ content=’1 days’ />
0907.116.123